top of page

architektura

Vzor

Při focení architektury hledám typický vzor, kterým se scéna řídí. Ať už je to použitý materiál nebo způsob rozestavení objektů.

Symetrie

Je to symetrie, která je pro architekturu tím nejtypičtějším symbolem. Linie, křivky, geometrie.

Detail

Na budovách je vždy nepatrný detail, který budovu odliší i v naprosté tmě. Třeba nadbytečný nebo scházející šroub.

Celek

Vzor, symetrie a detail dohromady vytvoří celek, dojem a cit si uvědomit, proč budova stojí tam a tam a vypadá právě tak.