top of page

logo

Logo má stejný význam jako DNA v živých organismech.

zkumavka

Idea

Stejně jako v lidské DNA by i logo mělo obsahovat sekvence, které jej jednoznačně identifikují

a svážou s firmou nebo značkou.

Elementy

Báze také nejsou nekonečně stericky náročné. Prvky v logu by měly vycházet z jednoduchých  symbolů a  kombinací.

Barva

Všichni známe, že logo musí fungovat negativně

bottom of page