top of page

detaily

Podstata

Podstata detailu tkví v pochopení podstaty fotografovaného objektu či scény.

Zaostření

Ostrost musí podtrhnout podstatu detailu, aby vynikla

nad vše nepodstatné.

Vyčkávání

Krása detailu spočívá ve správném načasování světla, momentu a trpělivosti.

Zachycení

Pouze veškerá kombinace předchozích bodů dá vyniknout jedinečnosti detailu.

bottom of page